Fotogaléria
Sem vložte podnadpis

70. výročie LF

Otvorenie akad. roka 2018/2019

Návšteva poľského zboru z Olsztyna PL - koncert v Ražňanoch a spoločné posedenie - 5.9.2018

Návšteva poľského zboru - koncert u Premonštrátov Košice - 6.9.2018

Koncert zboru z Poľska na našej akad. pôde - Historická aula UPJŠ - 6.9.2018

Danišovce - sústredenie - 12. - 14.9 2018

Návšteva poľského zboru - Workshop vo Veľatoch 4.9.2018

55. výročie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - Dom umenia 26.5.2018 

Výročný vianočný koncert "V Betleheme novina" - Aula LF 19.12.2017 o 17.00 h

1. - 2.12.2017 - Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena, Praha

20.10.2017 o 10.00 h - Zlatá promócia LF UPJŠ, Tr. SNP 1 

18.9.2017 o 11.00 h - Slávnostné otvorenie akademického roka UPJŠ - 2017/2018 - Aula LF, Tr. SNP 1, Košice

23.6.2017 - od 11.00 h - 13.00 h - Letný koncert "Cez zelené žitečko" pre zamestnancov UPJŠ Botanická záhrada, Mánesova 23, Košice - Juniáles UPJŠ

26.4.2017 - 14.00 h - Vystúpenie pri príležitosti Zlatej promócie - Prídodovedecká fakulta UPJŠ  Košice - Historická aula Rektorát UPJŠ

Vianočný koncert pri príležitosti 2. výročia vzniku CHUŠ 18.12.2016 o 18.00 h v Aule LF UPJŠ Tr. SNP 1 Košice a generálka č. 2 (17.12.2016 o 18.00 h)

Vianočný večierok Lekárskej fakulty 15.12.2016 o 16.00 h

Adventný večer MARGECANY - Rímsko-katolícky kostol 26.11.2016 o 15.00 h

Imatrikulačný ples študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

11.11.2016 o 22.00 h, Jedlíkova 7, Košice

Sústredenie zboru v Danišovciach 5. - 7. septembra 2016

Svadba v Botanickej záhrade 23.4.2016 o 13.00 h

Reprezentačný bál UPJŠ - 21.1.2016

Spev z balkóna - MINERVA - 16.12.2015

oslava 1. výročia vzniku CHUŠ v Minerve

Vianočný večierok LF UPJŠ 

Dom umenia 16.12.2014

Výročný vianočný koncert 

"Narodzil še nam"

15.12.2015 - Aula Lekárskej fakulty UPJŠ Košice, Tr. SNP 1

Spoločné chvíle aj mimo nácvikov

Tibor Gál - výstava - máj 2015

Naša TINA

Vystúpenie pri príležitosti odovzdania zrekonštruovaných priestorov Ústavu experimentálnej medicíny (Lekárska fakulta UPJŠ) - 25.11.2015

ŠVOČ  - 26.11.2015

Slávnostná inaugurácia rektora UPJŠ (Dom umenia) - 15.10.2015

Deň jazykov (Dolná brána, Mesto Košice) - 23.9.2015

Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 (Aula LF UPJŠ) - 21.9.2015

Medzinárodný kongres medikov - 24.6.2015


Vernisáž - Tibor Gáll - Východoslovenská galéria Košice - 26.5.2015

Use The City Festival 21. - 22. 5. 2015 - Cross Sing - Košice

Prvý vianočný koncert - 21.1.2015 - Aula Lekárskej fakulty Košice

Naše druhé vystúpenie - Vianočný večierok - Rektorát UPJŠ - 17.12.2014

Absolútne prvé vystúpenie pre ŠDaJ - jedáleň UPJŠ budova Sokrates - 16.12.2014 

Prvé stretnutia po založení zboru - október 2014